בזל 25 תל אביב


פרויקט תמ"א 38 (חיזוק) בבזל 25 תל אביב

 

חוזה ההתקשרות עם בעלי הדירות הקיימות נחתם בהצלחה ולשביעות רצון כל הצדדים ובימים אלה אנו עמלים על עבודות התכנון והבקשה להיתר בניה מהעיריה תוגש בקרוב

אדריכלות:  אלון בן נון אדריכלים
www.abn-arc.co.il

ניהול פרויקט ופיקוח:  אלון קליין
www.primanova.co.il

ליווי משפטי: אורן ארדמן, חן גרינס
שטיינמץ הרינג גורמן ושות' 
www.shg-law.co.il

ליווי משפטי מטעם הדיירים: אסנת לייבוביץ
 יעקב, גבסי ושות'
www.jg-law.co.il/

פיקוח מטעם הדיירים:   ליאור זייטלר
www.il-eng.co.il/