האגדה 8 רמת גן

תמ"א 38 (2) הריסה ובניה

פרויקט האגדה 8 ר"ג - תמ"א 38 (2) הריסה ובנייה.

הבניין החדש יתנשא לגובה של 9 קומות וסה"כ יוצאו למכירה 20 דירות במחירים אטרקטיביים למשקיעים.  

חוזה ההתקשרות עם בעלי הדירות הקיימות נחתם בהצלחה ולשביעות רצון כל הצדדים ובימים אלה אנו עמלים על עבודות התכנון והבקשה להיתר בניה מהעיריה תוגש בקרוב.

אדריכלות:  CityBee Architects