שדרות עמנואל הרומי 10 ת"א


לחצו על קומה מבוקשת

5
4
3
2
1

לחצו על דירה רצויה

17 18 16 חזרה לבחירת קומה

לחצו על דירה רצויה

דירה 13 דירה 15 דירה 14 חזרה לבחירת קומה

לחצו על דירה רצויה

חזרה לבחירת קומה

לחצו על דירה רצויה

חזרה לבחירת קומה

לחצו על דירה רצויה

חזרה לבחירת קומה

לחצו על דירה רצויה

חזרה לבחירת קומה
פרויקט תמ"א 38 (חיזוק) בשדרות עמנואל הרומי 10 תל אביב
התקבל היתר בניה לפרויקט.

התחלת בניה:  ספטמבר 2020

היכנסו לאתר הפרויקט
www.10eb.co.il 

אדריכלות:  אתגר-נול אדריכלים
www.etgarnull.co.il

ניהול פרויקט ופיקוח:  עידן שמש
www.id-s.co.il

ליווי משפטי: אורן ארדמן
שטיינמץ הרינג גורמן ושות' 
www.shg-law.co

ליווי משפטי מטעם הדיירים: זיו גרומן
גרומן ושות'
www.groman.co.il

פיקוח מטעם הדיירים:  קובי אורון
www.oron-shapira.com